Terms and Conditions

Deze algemene voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op uw gebruik van Curios-website, -producten en -diensten ("Oplossingen"). Door onze diensten te bezoeken of te gebruiken, gaat u akkoord met en bent u gebonden aan deze voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, verzoeken we u geen gebruik te maken van onze diensten.

 • Acceptance of Terms: Door onze Services te gebruiken, gaat u akkoord met deze Voorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen. We kunnen deze Voorwaarden op elk moment zonder kennisgeving bijwerken en het is uw verantwoordelijkheid om ze regelmatig te bekijken.
 • User Eligibility: U moet meerderjarig zijn om onze Services in uw rechtsgebied te gebruiken. Als je jonger bent dan de wettelijke leeftijd, mag je onze Services alleen gebruiken met toestemming en onder toezicht van een ouder of wettelijke voogd.
 • Use of Services: U stemt ermee in onze Services alleen voor wettige doeleinden te gebruiken. U mag onze Services niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden en u moet alle toepasselijke wetten en voorschriften naleven tijdens het gebruik van onze Services..
 • User Accounts: Voor sommige Services moet u mogelijk een account aanmaken. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw accountgegevens en aansprakelijk voor alle activiteiten die onder uw account plaatsvinden. U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw account..
 • Privacy: Uw gebruik van onze Services valt ook onder ons Privacybeleid, waarin wordt beschreven hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en beschermen. Door gebruik te maken van onze Services stemt u in met het verzamelen en gebruiken van uw gegevens zoals beschreven in ons Privacybeleid.
 • Intellectual Property: Alle content, handelsmerken, logo's en intellectuele eigendommen op onze website en binnen onze Services zijn eigendom van Curios of haar licentiegevers. Het is niet toegestaan de inhoud van onze diensten te gebruiken, te reproduceren of te distribueren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
 • Disclaimers: Onze Services worden geleverd "zoals ze zijn" zonder garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet. We geven geen verklaringen of garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of beschikbaarheid van onze Services.
 • Limitation of Liability: Voor zover wettelijk toegestaan is Curios niet aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, bijzondere, gevolg- of strafschade, of enig verlies van winst of inkomsten, direct of indirect opgelopen.
 • Termination: We behouden ons het recht voor om uw toegang tot onze Services op elk gewenst moment te beëindigen of op te schorten, om welke reden dan ook, inclusief een schending van deze Voorwaarden..
 • Governing Law: Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken in België..
 • Contact Information: Als u vragen of opmerkingen hebt over deze Voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen via info@curios-it.eu

Door onze Services te gebruiken, erkent u dat u deze Voorwaarden en ons Privacybeleid hebt gelezen en begrepen en dat u ermee akkoord gaat..