Security Awareness
  • 23 juni 2023

Maximaliseren van beveiligingsbewustzijn: Do's, Don'ts en belangrijke opmerkingen

Introduction

Doe begrijp het belang van beveiligingsbewustzijn. Het stelt mensen in staat om beveiligingsproblemen te herkennen en ernaar te handelen.

onderschat niet de specifieke uitdagingen waarmee kleine tot middelgrote bedrijven te maken hebben, zoals beperkte budgetten en een gebrek aan interne expertise.

Duolingo-geïnspireerd leermodel

Doe omarm het gebruik van micro-/nanolessen. Korte, boeiende en gemakkelijk te begrijpen lessen kunnen het beveiligingsbewustzijn aanzienlijk verbeteren.

DO zorg ervoor dat de inhoud is aangepast aan uw bedrijfsbehoeften, inclusief relevante scenario's en voorbeelden.

Ga niet alleen af op algemene informatie over cyberbeveiliging. Uw beveiligingsbewustzijnsprogramma moet uw unieke bedrijfsomgeving weerspiegelen.

Veiligheidswetenschap

DO overweeg het toepassen van veiligheidsprincipes op cyberbeveiliging. Dit houdt in dat u zich concentreert op gelaagde beveiliging en systemen ontwerpt om schade te minimaliseren wanneer er fouten optreden.

Verwacht geen perfect beveiligingsbewustzijn om alle risico's uit te sluiten. Mensen maken fouten; wat belangrijk is, is het minimaliseren van de schade die door deze fouten wordt veroorzaakt.

Compliance vakje aankruisen

Doe aan de compliance-eisen, maar begrijp dat dit slechts een minimum is. Compliance moet niet het einddoel zijn, maar een uitgangspunt.

Laat uw beveiligingsbewustzijnsprogramma niet dicteren door compliance. Compliance kan een basis vormen, maar een cultuur van beveiligingsbewustzijn gaat verder dan alleen compliance.

DO integreer compliance met effectieve bewustwording van beveiliging door middel van voortdurende training, versterking en het aanpakken van gedrag en gewoonten van medewerkers.

Effectiviteit: Sleutelfactoren

DO stel duidelijk de doelstellingen van uw beveiligingsbewustzijnsprogramma vast en neem maatregelen om de voortgang te beoordelen.

NIET de negatieve gevolgen over het hoofd zien als het bewustwordingsprogramma zijn doelen niet bereikt. Dit moet worden gekwantificeerd en begrepen.

DO use a risk map to identify key security risks, prioritize them, and address vulnerabilities.

DO stel de juiste enquêtevragen om het beveiligingsbewustzijn van werknemers te beoordelen en gebieden vast te stellen die voor verbetering vatbaar zijn.

Doe een top-down benadering. Het beveiligingsbeleid moet duidelijk en uitvoerbaar zijn, consequent worden uitgevoerd en regelmatig worden bijgewerkt. Gebruik aantrekkelijke, informatieve content zoals video's om te laten zien dat het leiderschap zich inzet voor beveiliging.

Conclusie

DO erkent het belang van het creëren van een cultuur van beveiligingsbewustzijn. Deze cultuur vereist voortdurende inspanningen, voortdurende verbetering en aanpassing aan nieuwe bedreigingen.

Ga niet alleen uit van het 'bewustzijn' van werknemers. Zelfs de meest bewuste werknemers kunnen fouten maken. In slechte tijden hangt de veerkracht van je bedrijf af van hoe je systemen functioneren, niet alleen van hoe 'bewust' je werknemers zijn.

Samengevat
  • Investeer in beveiligingstrainingen die zich richten op het minimaliseren van de gevolgen van gebruikersinitiatieven in plaats van op het elimineren van menselijke fouten.
  • Stem uw beveiligingsbewustzijnstraining af op uw specifieke bedrijfsomgeving en -behoeften.
  • Veiligheidswetenschappelijke principes inzetten voor een effectievere beveiliging
  • Compliance is cruciaal, maar het is slechts een beginpunt, niet het einddoel
  • De effectiviteit van uw beveiligingsbewustzijnsprogramma meten door regelmatige beoordelingen en feedback
  • Security awareness is a top-down endeavor that requires leadership commitment
  • Erkennen dat de veerkracht van het systeem net zo belangrijk is, zo niet belangrijker, dan de bewustwording van medewerkers in het geval van een inbreuk op de beveiliging

We hopen dat je deze tips over het verbeteren van de cyberbeveiliging van je kleine bedrijf nuttig hebt gevonden. Met onze begeleiding komt u echter niet verder - we staan klaar om inzicht te krijgen in uw unieke uitdagingen en inzichten om onze diensten te verbeteren..